Please Click It!!

RaKan-raKAn blOG

Tuesday, May 24, 2011

Faedah Mengelola

  • Tindakan yang akan diambil akan lebih berkesan
  • Menggunakan sumber yang ada dengan lebih efision dan efektif
  • Membantu dan Memudahkan tanggujawab seseorang
  • Membantu mewujudkan sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan.

No comments:

Post a Comment

Tuesday, May 24, 2011

Faedah Mengelola

  • Tindakan yang akan diambil akan lebih berkesan
  • Menggunakan sumber yang ada dengan lebih efision dan efektif
  • Membantu dan Memudahkan tanggujawab seseorang
  • Membantu mewujudkan sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan.

No comments:

Post a Comment