Please Click It!!

RaKan-raKAn blOG

Tuesday, May 24, 2011

Langkah-langkah dalam Mengelola

  • Pembahagian tugas berdasarkan unit/kumpulan kecil
  • memberikan autoriti dan tanggungjawab
  • membahagikan tugas secara spesifik
  • Mengkoordinasi sumber organisasi
  • Menentukan Span of Management

No comments:

Post a Comment

Tuesday, May 24, 2011

Langkah-langkah dalam Mengelola

  • Pembahagian tugas berdasarkan unit/kumpulan kecil
  • memberikan autoriti dan tanggungjawab
  • membahagikan tugas secara spesifik
  • Mengkoordinasi sumber organisasi
  • Menentukan Span of Management

No comments:

Post a Comment