Please Click It!!

RaKan-raKAn blOG

Monday, May 23, 2011

Pengenalan Seni Barat

 • Pra Sejarah
 • Aliran2 seni abad ke 17-20
Renaissance
 • Kelahiran semula
 • Memokuskan Figura
 • Penumpuan kepada kadar banding, anatomi dan perspektif
Pelukis Zaman Renaissance
 • Leonardo Da Vinci
 • Michelangelo
 • Donatello
 • Sandro Botticelli
Ekspressionisme
 • Menolak ciri-ciri klasik
 • Akibat daripada kesempitan hidup semasa perang dunia pertama
 • ingin menyuarakan pengalaman pahit seniman
 • Menitikberatkkan soal2 kejiwaan
 • mengemukakan tema maut, resah, suara jeritan, tangisan, ganas dan geram..dan sebagainya

No comments:

Post a Comment

Monday, May 23, 2011

Pengenalan Seni Barat

 • Pra Sejarah
 • Aliran2 seni abad ke 17-20
Renaissance
 • Kelahiran semula
 • Memokuskan Figura
 • Penumpuan kepada kadar banding, anatomi dan perspektif
Pelukis Zaman Renaissance
 • Leonardo Da Vinci
 • Michelangelo
 • Donatello
 • Sandro Botticelli
Ekspressionisme
 • Menolak ciri-ciri klasik
 • Akibat daripada kesempitan hidup semasa perang dunia pertama
 • ingin menyuarakan pengalaman pahit seniman
 • Menitikberatkkan soal2 kejiwaan
 • mengemukakan tema maut, resah, suara jeritan, tangisan, ganas dan geram..dan sebagainya

No comments:

Post a Comment